SR112 Series | 硬盘
完全兼容
不支持
 注意:  - 假如您使用的硬盘不在清单之内,请在技术夥伴区提出测试需求
WD
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
WD1002F9YZ 3.5" 1TB 6Gb/s SATA 128MB 7200
WD1002FBYS 3.5" 1TB 3Gb/s SATA 32MB 7200
WD10EVDS 3.5" 1TB 3Gb/s SATA 32MB 7200
WD10JPLX 2.5" 1TB 6Gb/s SATA 32MB 7200
WD2000FYYZ 3.5" 2TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
WD2002FYPS 3.5" 2TB 3Gb/s SATA 64MB 7200
WD2003FYYS 3.5" 2TB 3Gb/s SATA 64MB 7200
WD3000F9YZ 3.5" 3TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
WD3001FYYG 3.5" 3TB 6Gb/s SAS 32MB 7200
WD4000F9YZ 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
WD4000FYYZ 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
WD4001FFSX 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
WD4001FYYG 3.5" 4TB 6Gb/s SAS 32MB 7200
WD4001SSFX 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
WD4002FYYZ 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 128MB 7200
WD5000BEKT 2.5" 500GB 3Gb/s SATA 16MB 7200
WD6000BLHX 2.5" 600GB 6Gb/s SATA 32MB 10000
WD6002FRYZ 3.5" 6TB 6Gb/s SATA 128MB 7200
WD600PF4PZ 3.5" 6TB 6Gb/s SATA 64MB 5760
WD9001BKHG 2.5" 900GB 6Gb/s SAS 32MB 10000
HGST
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
HMS5C4040ALE640 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 64MB CoolSpin
HMS5C4040BLE640 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 64MB CoolSpin
HUA722010CLA330 3.5" 1TB 3Gb/s SATA 32MB 7200
HUA723020ALA640 3.5" 3TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
HUC101212CSS600 2.5" 1.2TB 6Gb/s SAS 64MB 10000
HUC101818CS4200 2.5" 1.8TB 12Gb/s SAS 128MB 10000
HUC101818CS4204 2.5" 1.8TB 12Gb/s SAS 128MB 10000
HUC109090CSS600 2.5" 900GB 6Gb/s SAS 64MB 10000
HUC156060CSS200 2.5" 600GB 12Gb/s SAS 128MB 15000
HUH721008AL4200 3.5" 8TB 12Gb/s SAS 256MB 7200
HUH721008ALE600 3.5" 8TB 6Gb/s SATA 256MB 7200
HUH721010ALE600 3.5" 10TB 12Gb/s SAS 256MB 7200
HUS723030ALS640 3.5" 3TB 6Gb/s SAS 64MB 7200
HUS724040ALE640 3.5" 4 TB 6Gb/s SATA 64MB 7200
HUS724040ALS640 3.5" 4 TB 6Gb/s SAS 64MB 7200
HUS726040ALE610 3.5" 4TB 6Gb/s SATA 128MB 7200
HUS726060AL4210 3.5" 6TB 12Gb/s SAS 128MB 7200
HUS726060AL5210 3.5" 6TB 12Gb/s SAS 128MB 7200
HUS726060ALE610 3.5" 6 TB 6Gb/s SATA 128MB 7200
HUS726060ALS640 3.5" 6TB 6Gb/s SAS 64MB 7200
HUSMH8080BSS200 2.5" 800GB 12Gb/s SAS N/A SSD
HUSMM8020ASS200 2.5" 200GB 12Gb/s SAS N/A SSD
SN100 2.5" 800GB PCIe 3.0 N/A N/A
Intel
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
P4600 2.5" 1.6TB PCIe 3.0 N/A N/A
SSDSA2SH032G1GN 2.5" 32GB 3Gb/s SATA N/A SSD
SSDSC2CW180A3 2.5" 180GB 6Gb/s SATA N/A SSD
SEAGATE
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
ST1000LM035 2.5" 1 TB 6Gb/s SATA 128MB 5400
ST1200MM0088 2.5" 1.2TB 12Gb/s SAS 128MB 10000
ST200FM0073 2.5" 200GB 12Gb/s SAS N/A SSD
ST21000640NS 2.5" 1TB 6Gb/s SAS N/A 7200
ST3300657SS 2.5" 300GB 6Gb/s SAS 16MB 15000
ST500LM021 2.5" 500GB 6Gb/s SATA 32MB 7200
ST6000NM0024 3.5" 6TB 6Gb/s SATA 12BMB 7200
ST6000NM0034 3.5" 6TB 12Gb/s SAS 128MB 7200
ST91000640NS 2.5" 1TB 6Gb/s SAS 64MB 7200
ST9146802SS 2.5" 146GB 3Gb/s SAS 16MB 10000
ST9146852SS 2.5" 146 GB 6Gb/s SAS 16MB 15000
ST9250610NS 2.5" 250GB 6Gb/s SATA 64MB 7200
ST9320423AS 2.5" 320GB 3Gb/s SATA 16MB 7200
ST936701SS 2.5" 36GB 3Gb/s SAS 16MB 10000
ST973402SS 2.5" 72GB 3Gb/s SAS 16MB 10000
Plextor
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
PX-512G7LeV 2.5" 512GB 6Gb/s SATA N/A SSD
Samsung
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
PM963 2.5" 960GB PCIe 3.0 N/A N/A
TOSHIBA
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
MG03SCA400 3.5" 4TB 6Gb/s SAS 64MB 7200
Transcend
Model Number 外形 容量 接口 缓存 转速 Fitting
TS128GSSD360S 2.5" 128GB 6Gb/s SATA N/A SSD